Projekt "Wysokie kwalifikacje szansą na trwałe zatrudnienie"

Projekt

Wysokie kwalifikacje szansą na trwałe zatrudnienie

O projekcie

Projekt „Wysokie kwalifikacje szansą na trwałe zatrudnienie” RPSL.11.03.00-IP.02-24-008/16 realizowany przez Organizatora przy wsparciu finansowym Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego: Działanie 11.3. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 1 lutego 2017 r. do 29 lutego 2018 r.

Celem głównym projektu jest wzrost kwalifikacji i umiejętności uczestników/uczestniczek projektu poprzez umożliwienie uzyskiwania i uzupełnienia wiedzy osobom zgłaszającym się z własnej inicjatywy do udziału w szkoleniach i kursach w okresie od 01.02.2017r. do 29.02.2019r.
W ramach projektu, dla każdego uczestnika, przewidziane jest następujące wsparcie:

  • ubezpieczenie NNW;
  • catering na szkoleniach min. 4 –godziny lekcyjne;
  • szkolenia zawodowe 6 –godziny lekcyjne
  • materiały szkoleniowe;
  • szkolenia zgodnie z poniższą tabelą:
Nazwa szkolenia Liczba godzin Liczba osób
Pracownik działu kadr 80 h 5 grup po 10 os./gr. – 50 osób
Obsługa płacowa 80 h 5 grup po 10 os./gr. – 50 osób
Księgowość 100 h 5 grup po 10 os./gr. – 50 osób
Zarządzanie zasobami ludzkimi 60 h 5 grup po 10 os./gr. – 50 osób
Telefoniczna obsługa klienta 80 h 6 grup po 10 os./gr. – 60 osób
Przedstawiciel handlowy 30 h 6 grup po 10 os./gr. – 60 osób
Grafika komputerowa PHOTOSHOP 25 h 5 grup po 10 os./gr. – 50 osób
Grafika komputerowa COREL 30 h 5 grup po 10 os./gr. – 50 osób
ECDL 80 h 10 grup po 12 os./gr. – 120 osób
Język angielski 120 h 22 grup po 10 os./gr. – 220 osób

Grupa docelowa minimum 250 osób, które zamieszkują na obszarze województwa śląskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego – w tym 125 kobiet. (z wyłączeniem os. prowadzących działalność gospodarczą. Właściciele przedsiębiorstw pełniący funkcje kierownicze jak również wspólnicy (w tym partnerzy prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe) oraz osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

Każdy z uczestników będzie miał możliwość udziału w kilku kursach. Ostateczny wybór kursu/szkolenia oraz poziomu zaawansowania wynikał będzie z indywidualnych potrzeb każdego z uczestników oraz ich doświadczenia.

INFORMACJE   /   ZGŁOSZENIA


Keystone Consulting
Keystone Consulting Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 15,
40-951 Katowice,
Tel. +48 605 506 777
Tel. +48 609 090 609
Tel/Fax: +48 32 20 08 314
biuro@keystone.com.pl

Projekt „Wysokie kwalifikacje szansą na trwałe zatrudnienie” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych.