Projekt "Wysokie kwalifikacje szansą na trwałe zatrudnienie"

Projekt

Wysokie kwalifikacje szansą na trwałe zatrudnienie

Aneks do regulaminu

Beneficjent postanawia dokonać zmian w treści regulaminu uczestnictwa w projekcie, który został ogłoszony 01.02.2017r. i obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu. W zakładce „do pobrania” znajduje się aneks do regulaminu uczestnictwa w projekcie.


« wróć

INFORMACJE   /   ZGŁOSZENIA


Keystone Consulting
Keystone Consulting Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 15,
40-951 Katowice,
Tel. +48 605 506 777
Tel. +48 609 090 609
Tel/Fax: +48 32 20 08 314
biuro@keystone.com.pl

Projekt „Wysokie kwalifikacje szansą na trwałe zatrudnienie” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych.